Follow AHF on Twitter  
Go to AHF's Homepage Founded in 1906, AHF is one of the nation's oldet ethnic organizations Read all AHF news Buy books and see articles written by AHF members See member links and external resources AHF Action Alerts - get involved! Unity is strength Join AHF, Donate and help AHF help our community
 
Search Search the Web Search AHF
Sign up for the AHF mailing list Subscribe Unsubscribe
Statue of Col. Ferenc Koszorus, Holocaust Hero, Unveiled in Budapest - UPDATE

As part of the Ferenc Koszorus Memorial Day sponsored by the Hungarian Ministry of Defense on July 7, 2017, newly engraved references on the plinth of the Col. Koszorus bust were unveiled. The references relate to Col. Koszorus’ military intervention that precluded the deportation of the Jewish population in Budapest.7/14/2017 - July 7 is now Ferenc Koszorus Memorial Day. As part of the Ferenc Koszorus Memorial Day sponsored by the Hungarian Ministry of Defense on July 7, 2017, newly engraved references on the plinth of the Col. Koszorus bust were unveiled. The references relate to Col. Koszorus’ military intervention that precluded the deportation of the Jewish population in Budapest. The inscription reads:

"Ferenc Koszorús prevented the deportation of the Hungarian and refugee Jewish population of Budapest on 06 July 1944."

Major General and Ministerial Commissioner Istvan Kun Szabo; President of the Ferenc Koszorus Commemorative Committee, Dr. Zsuzsa Hanto; and Chairman of the Board of the American Hungarian Federation and son of Col. Koszorus Frank Koszorus, Jr., addressed the gatheringThe references are in Hungarian, English and Hebrew.

Major General and Ministerial Commissioner Istvan Kun Szabo; President of the Ferenc Koszorus Commemorative Committee, Dr. Zsuzsa Hanto; and Chairman of the Board of the American Hungarian Federation and son of Col. Koszorus Frank Koszorus, Jr., addressed the gathering (their speeches appear in full below and available for download).

Following the wreath laying, the guests were invited to view a shorter version of the three hour documentary, A Becsulet Utjan, produced by Peter Mudry. He and Dr. Hanto then opened the floor for questions relating to the documentaryFollowing the wreath laying, the guests were invited to view a shorter version of the three hour documentary, A Becsulet Utjan, produced by Peter Mudry. He and Dr. Hanto then opened the floor for questions relating to the documentary.Each guest was given a copy of the short version. The full-length documentary was broadcast in Hungary in three one-hour segments. The memorable day ended with a reception.

Frank Koszorus' remarks are below in Hungarian:

[Download] Frank Koszorus Jr.'s Speech
(in Hungarian)

Magyar érdek és becsület kérdése, hogy Koszorús ezredes hősies tetteit megismertessük

Ifj. Koszorús Ferenc beszéde
Koszorús Ferenc emléknapján
2017. július 7, Budavár
Honvédelmi Minisztérium 

Koszorús Ferenc igaz magyar katona volt, aki becsületesen szolgálta hazáját és elhatárolódott minden szélsóséges politikai irányvonaltól. Egyaránt elitélte a Magyarországra veszélyes kommunizmust és nácizmust. Éppúgy ellenségnek tartotta  Kun Bélát mint Baky Lászlót.

Chairman of the Board of the American Hungarian Federation and son of Col. Koszorus Frank Koszorus, Jr., addressed the gathering1944-ben azzal irta be Magyaroszágot a történelembe, hogy az egyetlen német szövetséges volt. amelyik katonai erővel akadályozta meg a több, mint negyedmillió budapesti és menekült zsidó  deportálását. Koszorús első páncélos hadosztályával önként jelentkezett, parancsot kért - és kapott- hogy meghiúsitsa Baky László és Adolf Eichmann deportálási terveit.

Más következméye is volt a “Koszorús akcionak.” Néhai Tom Lantos, Magyar szárnazású Amerikai kongreszszusi képviselő és Holokauszt tulélő, rámutatott, hogy a julius 6-i “Koszorús akcio,” lehetővé ”tette a hires Wallenbergnek, aki 1944 julius 9-én érkezik Budapestre, hogy sikeres és hatékony mentő küldetését teljesitje.”

Arra a kérdésre, hogy miért irta le a '44 júliusi eseményeket, Koszorús ezredes igy válaszolt:”Leirásával és közreadásával tartozom a magyar jövőnek.Tartozom, mert igen jellemző arra a korszakra,és mindenek előtt igen nagy bizonyitó erővel bir azok ellen a rágalmak ellen, amelyek alapján Magyarországot sirba fektették…Viszont a legvérmesebb kritikusok sem tagadhatják meg e leirástól, hogy olyan tények felé nyújt rövid bepillantást, melyekről a nyugati közvéleménynek fogalma sincs."

Koszorús ezredes fent emlitett érvei ma is érvényesek, amikor vannak, akik a történelemből politikát kovácsolnak vagy akik nem ismerik a tényeket és a történelmet befeketitenék.Tom Lantos képviselő 1994-ben, a magyar zsidók deportálásának 50. évfordulóján a washingtoni képviselőházban elmondott felszólalásában így emlékezett a Koszorús-akcióra.

„Túlságosan is gyakori, hogy a nácik ellen küzdők erőfeszitéseit nem ismerték el. Idén, a magyar holokauszt 50. évfordulóján a világ a tanulságokon elmélkedik. Büszke vagyok rá, hogy tiszteletemet fejezhetem ki a hazafi, emberbarát és hős Koszorús ezredes előtt.”

Major General and Ministerial Commissioner Istvan Kun Szabo; President of the Ferenc Koszorus Commemorative Committee, Dr. Zsuzsa Hanto; and Chairman of the Board of the American Hungarian Federation and son of Col. Koszorus Frank Koszorus, Jr., addressed the gatheringEzért is szükséges, hogy Koszorús ezredes hősies akciójára úgy emlékezzünk, hogy ez a történelmi epizód maradandó legyen a mának és a jövő nemzedékének egyaránt és, hogy ezt az egyedülálló történelmi tényt a külföldiekkel is megismertessük. A szobor es a ma felavatott szöveg ezt a nemes célt szolgálja.

Mindezekért köszönetet szeretnék mondani Simicskó István miniszternek, Magyarország kormányának, a Koszorús Emlékbizottságnak és elnökének, Dr, Hantó Zsuzsának, mindenkinek, akik történelmi igazságot támogatják, beleértve a mai tisztelt vendégeket. És mindenkinek, aki a tények alapján győződtek meg arról, hogy Koszorús ezredes igaz ember volt. Hadd emlitsek csak egy pár nevet Hende Csaba, Kövér László, Martonyi János, Heisler András, John Lukacs, Németh Zsolt, Fenyvesi Károly, Szőcs Géza, Gulyás Gergely . . . .

Soha nem felejthetjük el a holokauszt német és magyar bűnöseit, nemcsak az áldozatok miatt, de amiatt is, hogy ilyen barbarizmus nehogy ismét bekövetkezzék. Ugyanilyen fontos, hogy emlékezetünkbe véssük a magyarok hősiességét és példaként állítsuk őket a jelennek beleértve a mai katonáknak is. Magyarország e tragikus korszakának történelme csak így lehet teljes."

[Download] Major General and Ministerial Commissioner Istvan Kun Szabo's Speech
(in Hungarian)

Kun Szabó István vezérőrnagy, miniszteri biztos rendezvényen elhangzott beszéde
Koszorús Ferenc emléknapján
2017. július 7, Budavár
Honvédelmi Minisztérium

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Emlékező Közösség!
   
A Honvédelmi Minisztérium vezetése nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a mai, Koszorús Ferenc tiszteletére rendezett megemlékezésünkön.

Az emlékezés az egyik legmeghatározóbb dolog az emberi életben, hiszen a múltunk nélkül nem lenne jelenünk és nem lenne jövőnk.

Kun Szabó István vezérőrnagy, miniszteri biztos rendezvényen elhangzott beszédeŐseink tetteinek, küzdelmeinek és döntéseinek következményeiként lehetünk most itt, ezért szívből jövő, szent kötelességünk az általuk ránk hagyott anyagi, szellemi és erkölcsi örökség ápolása, gondozása és továbbvitele a jövő generációk számára.

Bizonyos, hogy minden történelmi kornak megvannak a maga sajátosságai, azok a kihívások és nehézségek, amelyekkel egykoron elődeinknek, ma pedig nekünk kell szembenéznünk.
Ugyanakkor az is biztos, hogy a 20. század első fele az egyik leginkább embert próbáló időszaka volt a történelemnek, amikor addig soha nem látott mértékű pusztításra került sor rövid időn belül kétszer is.

Még szinte fel sem ocsúdott Európa az első világégés után, máris követte egy következő, még drámaibb pusztítás.

Koszorús Ferenc ilyen történelmi körülmények között választotta a katonatiszti pályát, tette le esküjét a haza szolgálatára, és maradt hű hozzá a legjobb tudása szerint azért, hogy ma itt, Magyarországon nyugodtan élhessünk, és méltóképpen emlékezhessünk.

Honor Guards at the Col. Koszorus MemorialEgy olyan katona előtt hajtunk fejet a mai napon, akinek – sok társával együtt –  egy rendkívül zavaros történelmi időszakban kellett helyt állnia a hazáját szolgáló tisztként és érző, gondolkodó emberként is. Óriási kihívás ez, különösen kiélezett helyzetben, hiszen a parancsot teljesítő, kiképzett katonában a rá bízott feladat végrehajtásának kényszere mellett ugyanúgy ott viaskodik a humánum, az emberi élet szeretete és védelme iránti igény. Így van ez évszázadok óta, és így volt ez a két világháború alatt is. Koszorús Ferencnek is szembe kellett néznie ezzel a megmérettetéssel.

Személyes példamutatása a mai kor gyermekei számára is irányadóak.

Azért, hogy e tettek nem merültek a feledés homályába, külön köszönet illeti a körükben jelen lévő ifjabb Koszorús Ferencet és a Koszorús Ferenc Emlékbizottság tagjait, akik áldozatos munkájukkal, sokoldalú tevékenységükkel lehetővé teszik Koszorús Ferenc emlékének megőrzését.

Emlékezzünk kegyelettel és hálával a szívünkben. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.

[Download] President of the Ferenc Koszorus Commemorative Committee, Dr. Zsuzsa Hanto's Speech
(in Hungarian)

Dr. Hantó Zsuzsaa Koszorús Ferenc Emlékbizottság elnökének beszéde

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Emlékezők!

70 évnek kellett eltelni, hogy 2014-ben Koszorús ezredes és hős katonái tiszteletére 1992-ben állított emléktáblát állami ünnepség keretében megkoszorúzhattuk, és konferenciát rendezhettünk a Koszorús akcióról. 2014-ben Hende Csaba honvédelmi miniszter az általa adományozható legnagyobb kitüntetést a Hazáért érdemérmet adományozta posztumusz Koszorús ezredesnek. 71 év után szobrot állíthattunk, Varga Imre Kossuth díjas szobrász alkotását. 73 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a tettére emlékeztető sorok is a szoborra kerüljenek, magyar, angol és héber nyelven. - Azért vagyunk ma itt - hogy megemlékezzünk arról, hogy Koszorús Ferenc 1944. július 6-ról 7-re virradóan szembefordult a megszálló náci hatalommal, és katonai erővel megakadályozta a fővárosba menekült, és a budapesti zsidó lakosság deportálását.

Dr. Hantó Zsuzsaa Koszorús Ferenc Emlékbizottság elnökének beszédeAz embermentésnek széles társadalmi bázisa volt. Teleki Pál létrehozta a Magyar Függetlenségi Mozgalmat második miniszterelnöksége idején a német befolyás ellensúlyozása érdekében. A Magyar Függetlenségi Mozgalomnak nemcsak a németekkel szembeni ellenállás megszervezésében, de 1944. márciusa után az embermentésben is jelentős szerepe volt. Az egyházak, szervezetek, magánszemélyek ellenálló és mentő akcióinak feldolgozása még sok munkát igényel, bár születtek könyvek, filmek, amiket egy sorozatban kellene megjelentetni, miután kiegészítettük. Ki tud pl. arról az újszülöttről, akit egy keresztény orvos orvosi táskájában csempészett ki a gettóból.

Fontos megemlékeznünk az embermentők sorsáról a kommunista diktatúrában, hiszen Sztálin és hű tanítványai úgy gondolták, hogy akik védték nemzetüket, kultúrájukat és hagyományaikat a német megszállóktól, védeni fogják a szovjet megszállók ellen is.  Ezért törekedtek  likvidálásukra.

Ez az oka, hogy Koszorús ezredes neve még ma sem része a nemzeti emlékezetnek, tette is csak szűk körben ismert, Ki tud arról, hogy a németek által megszállt Európában egyedüliként Magyarország késleltette, és katonai erővel is akadályozta zsidók deportálását? Az embermentésre parancsot adó kormányzó megítélése ellentmondásos. Tények és ismeretek nélkül, indulatok szerint, érzelmi alapon.

Azok tagadják. elhallgatják vagy torzítják Koszorús, Horthy vagy Teleki jelentőségét és szerepét ebben a kritikus történelmi időben, akik a felelősség fogalmát újra és újra megfogalmazzák a két világháború közötti korszak államférfijai, politikusai kapcsán, 1944. novemberét követően viszont elfelejtették a felelősség szót. Akik szerint máig nincs felelőse a 700-800 ezer magyar állampolgár különböző jogcímeken a Szovjetunióba deportálásának. Nincs felelőse a megelőző célzattal történő internálásnak, a rabmunkáltatásnak, családok munkatáborba hurcolásának, 1956-os forradalmunk vérbe fojtásának.
Minden ember felelős tetteiért, embert emberré a felelősség vállalása teszi. A politikusok állampolgáraikért is felelőséggel tartoznak.
 
Vannak, akik máig nem fogadják el azt a sempruni következtetést, miszerint a XX. század mindkét diktatúrája, a kommunista és a náci, egyaránt emberellenes és lényegileg azonos. Teszik ezt Gereben Ágnes történész fogalmazásában ismerethiányból, konok megélhetési vakságból, tudatos dezinformációra törekvésből. Az 1999-es évektől csökkent az ismerthiány, viszont egyre erősebb a konok megélhetési vakság és a dezinformáció. Tudomásul kell venni mindenkinek, hogy az emberi szenvedésnek nincs mértékegysége, senkinek sincs joga ahhoz, hogy az egyik vagy a másik szenvedést alacsonyabb, vagy magasabb rendűnek minősítse a másiknál. 

A náci és nyilas diktatúrában szerepet vállalók felelősségre vonása, büntetése, kivégzése a háború befejezése után megtörtént, a kommunista diktatúra felelőseinek nürnbergi pere máig várat magára. Ami még szomorúbb, a felelősség felvetésére is várni kell. Gondoljunk a Biszku vagy a sorttűz perekre.
 
Amíg a két diktatúra megítélésében, és a felelősség kérdésében, nincs egyetértés, nem lehet az elkövetők és áldozatok, napjainkban már leginkább a leszármazottaik között párbeszédet folytatni. E két lényeges kérdésben, a felelősség és a diktatúrák kérdésében együtt kell gondolkodnunk, és egyetértésre jutnunk, hogy Koszorús ezredesnek és páncélosainak Európában egyedüli hőstette a nemzeti emlékezet része lesz.


AHF REMEMBERS THE HEROES OF THE HUNGARIAN HOLOCAUST
The Federation takes this opportunity to remember Carl Lutz, Raoul Wallenberg and other foreign diplomats as well as the Hungarian heroes who at great personal peril saved many Jewish lives. The Hungarians include but, of course, are not limited to the following individuals:

 • Janos Esterhazy opposed the Slovak Nazi puppet regime of Jozef Tiso.  At great peril to himself, he was the only member of the Slovak Parliament to vote against the law authorizing the deportation of Jews in 1942.  Later, Esterhazy personally saved Jews from the Holocaust.
 • General Vilmos Nagybaczoni-Nagy who upon being appointed minister of defense by the Kallay government took measures to end the gross abuse threatening the lives of Jews and others in the auxiliary labor force;
 • Tibor Baranszky who, as secretary to Monsignor Angelo Rotta, the Vatican’s ambassador to Budapest, saved many lives by distributing protective letters to Jews on forced marches and elsewhere;
 • Roman Catholic Priest Ferenc Kallo who gave Jews life‐saving certificates of baptism and who was killed by the Arrow Cross on October 29, 1944;
 • Jozsef Antall Senior, who as a member of the ministry of internal affairs for civilian refugees
  gave refuge to and thereby saved Jews and Poles and who enjoyed the support and confidence of Minister of Interior Ferenc Keresztes‐Fischer and Prime Ministers Pal Teleki and after his death Miklos Kallay;
 • Col. Ferenc Koszorus, posthumously promoted to the rank of General by Prime Minister Antall after the fall of Communism, who volunteered his services and mobilized the 1st Armored Division under his command to militarily intervene on July 5, 1944 to stop Laszlo Baky, a secretary of state in the Ministry of Interior for “Jewish Affairs," from deporting the
  approximately 200,000 plus Jews from Budapest.2

The Federation believes that the extraordinary courage, moral strength and fortitude of these and other individuals who despite overwhelming odds were willing to confront evil and act on behalf of humanity serve as examples for all of humankind; they must never be forgotten.

[<< Back to All AHF News]


[Watch the video of
the 2015 unveiling
]

“Whoever Saves a Life, it is Considered as if He Saved an Entire World” (Jerusalem Talmud)"I rise today to recognize one of the great heros of the Hungarian holocaust. Ferenc Koszorus, who at great personal sacrifice to his own life, saved thousands of Hungarian Jews from deportation to Nazi death camps... [his action] permitted the famous Raoul Wallenberg, who arrived in Budapest on July 9, 1994, to coordinate his successful and effective rescue mission" - Hon. Congressman Tom Lantos

“Whoever Saves a Life, it is Considered as if He Saved an Entire World” (Jerusalem Talmud)


Related Articles

AHF issues statement condemning hatred and violence. The American Hungarian Federation (AHF) unequivocally and forcefully condemns any and all manifestations of hatred, xenophobia, discrimination and domestic terrorism. The Hungarian community understands first-hand the impact of these evil manifestations. 8/23/2017 - AHF issues statement condemning hatred and violence. The American Hungarian Federation (AHF) unequivocally and forcefully condemns any and all manifestations of hatred, xenophobia, discrimination and domestic terrorism. The Hungarian community understands first-hand the impact of these evil manifestations.

UPDATE - On August 23, 2017 the American Hungarian Federation (AHF) issued a statement unequivocally and forcefully condemning "any and all manifestations of hatred, discrimination and domestic terrorism." According to an August 29 report in JTA, a monument to Jewish Holocaust victims was vandalized in the Hungarian town of Balf.UPDATE - According to an August 29 report in JTA, a  monument to Jewish Holocaust victims was vandalized in the Hungarian town of Balf. [read more]

The American Hungarian Federation is especially proud to have sponsored a statue honoring Hungarian Holocaust Hero Col. Ferenc Koszorus7/15/2015 - The American Hungarian Federation is especially proud to have sponsored a statue honoring Hungarian Holocaust Hero Col. Ferenc Koszorus. The unveiling of the bust, sculpted by the internationally recognized artist Imre Varga, took place in July 2015 in Budapest. An extraordinary man, a soldier and a hero, Col. Ferenc Koszorús had his statue unveiled on July 7, 2015 in the Castle Hill district at the Tóth Árpád promenade.
[read more]

Hungarian Review, Volume V, No. 2: Frank Koszorus - "Reflections on March 19, 1944 and Its Aftermath: A Perfect Storm of Tragedy and Folly"3/19/2014 - AHF article regarding the occupation of Hungary by Hitler on March 19, 1944 and its horrific consequences, entitled "Reflections on March 19, 1944 and Its Aftermath: A Perfect Storm of Tragedy and Folly." "We are concerned that a political agenda has replaced a debate based on historical facts relating to the Hungarian Holocaust and Nazi Germany's invasion and occupation of Hungary," said Frank Koszorus, Jr., the Federation's president.  "We condemn not only whitewashing but the blackening of this historical record as well.  Both forms of revisionism do a great disservice to the memory of the victims of evil and those who opposed it at a treacherous time in Hungary's history.  These considerations prompted us to issue our statement," he added. [read more]

3/20/2014 - Az Amerikai Magyar Szövetség üdvözölte a holokauszt-emlékév megrendezését: Nyilatkozatban üdvözölte a magyarországi holokauszt-emlékév megrendezését Koszorús Ferenc, az Amerikai Magyar Szövetség (AMSZ) elnöke, rámutatva, hogy az eseménysorozat hozzájárul a korabeli Magyarország jobb megértéséhez. [tovább]

Book Signing in Budapest Honoring Holocaust Hero Col. Koszorus. On March 10, 2015, a book signing and reception introducing an excellent volume, "Armored Soldiers for Life: Ferenc Koszorus a Hero of the Holocaust" ("Páncélosokkal az életért: Koszorús Ferenc a Holokauszt hőse"), took place in Budapest. AHF was also a co-sponsor of the book.3/15/2015 - Book Signing in Budapest Honoring Holocaust Hero Col. Koszorus. On March 10, 2015, a book signing and reception introducing an excellent volume, "Armored Soldiers for Life: Ferenc Koszorus a Hero of the Holocaust" ("Páncélosokkal az életért: Koszorús Ferenc a Holokauszt hőse"), took place in Budapest. AHF was also a co-sponsor of the book. [read more]

Col. Ferenc Koszorus, posthumously promoted to the rank of General by Prime Minister Antall after the fall of Communism, who volunteered his services and mobilized the 1st Armored Division under his command to militarily intervene on July 5, 1944 to stop Laszlo Baky, a secretary of state in the Ministry of Interior for “Jewish Affairs," from deporting the approximately 200,000 plus Jews from Budapest.6/8/2012 - Hungarian Review publishes article, "The Soldier Who Saved the Lives of Budapest's Jews: Col. Ferenc Koszorus." The courageous intervention of Col. Ferenc Koszorus and his loyal First Armored Division on July 6, 1944 blocked the deportation of the more than 250,000 Jews of Budapest.  In paying tribute to Col. Koszorus,  former Congressman Tom Lantos, a survivor of the Holocaust, noted that the Koszorus intervention "permitted... Wallenberg, who arrived in Budapest on July 9, 1944, to coordinate his successful and effective rescue mission."
[read more]

Holokauszt-emlékév - Megemlékezést tartottak Koszorús Ferenc ezredes sírjánál11/15/2014 - AHF, member organizations, and representatives of the Hungarian embassy in Washington DC placed flowers at the grave of Holocaust Hero, colonel Ferenc Koszorús, in Columbia Gardens Cemetery in Arlington. Koszorús, as the commander of Hungary’s first armoured division, thwarted a planned government coup dubbed the gendarmerie coup, which aimed to carry out the deportation of the Jews of Budapest on July 5 and 6 of 1944. [read more]

In a related story, Heti Valasz publishes: "Emlékezzünk a magyar hősökre is! A Wallenberg-év lehetőségei" 6/12/2012 - In a related story, Heti Valasz publishes: "Emlékezzünk a magyar hősökre is! A Wallenberg-év lehetőségei": Mindent el kell követni, hogy Kelet-Európa valós második világháborús szerepe rögzüljön a nyugati és az amerikai köztudatban. [tovább]

Count Janos Esterhazy was the only member of the Slovak Parliament in 1942 who voted against expelling the Jews, setting an example which few dared to follow in the parts of Europe controlled by Adolf Hitler's Germany. He was detained by the Nazis and died in a communist prison. Officially he is still classified as a war criminal in Slovakia, as courts have rejected requests for his rehabilitation.5/10/2013 - AHF publishes documents supporting the exoneration of Count János Esterházy (the only member of the Slovak Parliament in 1942 who voted against expelling the Jews, he was convicted on trumped up charges and died in a communist prison). The documents attest to his principled stand and actions to save Jews during World War II and protect the Hungarian minority in Slovakia, and includes letters from Simon Wiesenthal, Yad Veshem, and historians Dr. Magda Ádám and Dr. István Deák, Professor Emeritus from Columbia University.
[read more]

Deborah Cornelius’ Hungary in World War II: Caught in the Cauldron (Fordham University Press, New York 2011) gives an excellent overview of the events leading up to and the horrendous events of World War II in Hungary.Hungary in World War II: Caught in the Cauldron by Deborah Cornelius, Fordham University Press, New York, 2011. Csaba Zoltani writes: "Deborah Cornelius’ Hungary in World War II: Caught in the Cauldron (Fordham University Press, New York 2011) gives an excellent overview of the events leading up to and the horrendous events of World War II in Hungary. The effect of the Treaty of Trianon, that without plebiscites, truncated Hungary and deprived it of its natural resources and forced a sizeable portion of its population to live under alien jurisdiction, set the political and sociological climate in Hungary from the 1920's on. [read more] or buy it now on AHF's Amazon Store! Buy it now on AHF's Amazon Store!

On April 16, the Hungarian Holocaust Remembrance Day, Deputy State Secretary Gergely Prőhle, Members of Congress, the Lantos family, representatives of various Embassies - including from Wallenberg's native Sweden and Israel - AHF representatives and friends of Hungary gathered in the Capitol to pay tribute to Wallenberg's heroic efforts in saving the lives of thousands amidst inhumanity. The commemoration, organized by the Hungarian Embassy, was part of a series of events highlighting the role of Holocaust rescuers during the Wallenberg Centennial Year.4/16/2012 - Raoul Wallenberg Remembered on Capitol Hill. U.S. Congressman Harris recalls Col. Ferenc Koszorus, Sr., Hero of the Holocaust. AHF honors the millions of lives lost and the untold suffering caused by Nazism and Communism. But even during the horrors of WWII, stories of resistance to Nazi atrocities emerged. When Hitler's patience ran out with the conservative leaders in Budapest and their peace-feelers and contacts with Western allies, Nazi Germany invaded Hungary in March 1944, drastically changing the situation of Hungary and the Jewish community. [read more]

The Federation believes it would be appropriate that the Embassy of Hungary, as a representative of all Hungarians, expand such exhibits to include Hungarian heroes of the Holocaust.3/23/2011 - AHF honors Col. Ferenc Koszorus, Sr., reflects on Holocaust Memorial Month. AHF honors the millions of lives lost and the untold suffering caused by Nazism and Communism. But even during the horrors of WWII, stories of resistance to Nazi atrocities emerged. [read more]

Col. Ferenc Koszorus, posthumously promoted to the rank of General by Prime Minister Antall after the fall of Communism, who volunteered his services and mobilized the 1st Armored Division under his command to militarily intervene on July 5, 1944 to stop Laszlo Baky, a secretary of state in the Ministry of Interior for “Jewish Affairs," from deporting the approximately 200,000 plus Jews from Budapest.3/24/2009 - In 2009, as part of the Holocaust Memorial Month, the Embassy of Hungary sponsored the Carl Lutz and the Legendary Glass House in Budapest traveling exhibit in Washington, DC. The Carl Lutz Foundation, Hungarian American Coalition, Lantos Foundation for Human Rights and Justice, Mensch International Foundation and the Embassies of Switzerland and Israel are co-sponsors. The Federation believes it would be appropriate that the Embassy of Hungary, as a representative of all Hungarians, expand such exhibits to include Hungarian heroes of the Holocaust. [read more]

Ivan Gasparovic, President of Slovakia and a former prosecutor under the communist regime, resorted to this shameful practice when he labeled Janos Esterhazy a follower of Hitler and fascism and opposed the unveiling of a sculpture in Esterhazy’s memory in Kassa (Kosice)9/13/2011 - Slovak President shamefully calls Janos Esterhazy, a hero of the Holocaust, a follower of Hitler. AHF continues call for rehabilitation of Janos Esterhazy, reacts to Slovak falsification of history... Esterhazy was the only member of the Slovak Parliament in 1942 who voted against expelling the Jews, setting an example which few dared to follow in the parts of Europe controlled by Adolf Hitler's Germany. He was detained by the Nazis and died in a communist prison. He is still classified as a war criminal in Slovakia. [read more]

AHF History

AHF 100 YEARS DISPLAY: AHF, Tibor Eckhardt, and the 'Free Hungary Movement' AHF 100 YEARS DISPLAY: AHF relief efforts during WWII
The "Free Hungary Movement" seeking to extract Hungary from the Axis sphere [read more] AHF relief efforts during WWII [click for large image]

Congressional Record

Seen here at the AHF 2005 Congressional Reception, where he was a recipient of AHF's highest award, the Col. Commandant Michael Kovats Medal of Freedom.FERENC KOSZORUS: A HERO OF THE HUNGARIAN HOLOCAUST
HON. TOM LANTOS
(Extension of Remarks - May 26, 1994)
[Page: E1109]

HON. TOM LANTOS
in the House of Representatives
THURSDAY, MAY 26, 1994

(Tom Lantos, who died in February 2008 of esophageal cancer, was honored with the Presidential Medal of Freedom, the nation's highest civilian honor. He was also recipient of AHF's highest honor, the Col. Commandant Michael Kovats Medal of Freedom [read more])

 • Mr. LANTOS. Mr. Speaker, this year marks the 50th anniversary of the Hungarian holocaust. I rise today to recognize one of the great heros of the Hungarian holocaust. Ferenc Koszorus, who at great personal sacrifice to his own life, saved thousands of Hungarian Jews from deportation to Nazi death camps.
 • During the turbulent time in the summer of 1944, advancing Allied forces were closing in on Berlin while Hitler was racing to implement the final solution, the destruction of the Jewish race. There were many acts of heroic compassion and humanitarianism during this period. I would like to recount the story of Col. Ferenc Koszorus, one of the most remarkable examples of bravery and courage of the time.
 • By June 1944, the Nazis had incarcerated and liquidated most of the Jewish population of Europe. In the capital of Hungary, Budapest, there remained approximately 250,000 Jews still alive. Budapest was still under control of the Hungarian police force. The Nazis believed that this force was not ruthless and brutal enough to deal adequately with the complete destruction of the large remaining Jewish population of Budapest.
 • Ferenc Koszorus was a colonel in the Hungarian Army in charge of the First Magyar Armored Division stationed in and around Budapest. He learned that Laszlo Baky, Secretary of State and director of all security forces, with the exception of the army, had planned a coup d'etat to install a police force completely subservient to the Nazis. They would see to it that Hungary was purged of all remaining Jews.
 • With the help of the Gestapo, Baky formed several battalions of `gendarmerie' forces loyal to him. Orders from the Regent to disband the gendarmerie went unheeded. Colonel Koszorus controlled the last remaining active army unit in Hungary. At a time when few others would stand up to the Nazi occupation, Colonel Koszorus took the initiative to resist.
 • Realizing the severity of the situation, Colonel Koszorus consulted with the Regent and began preparations on his own to stop Baky and the gendarmerie battalions. On July 5, 1944 at 11:30 p.m., Colonel Koszorus ordered the units of the 1st Armored Division to take up positions at strategic points in Budapest, sealing off all road leading into the city. By 7:00 a.m. on July 6, 1944 all the units were in place and Colonel Koszorus informed Baky that if his gendarmerie did not leave and disband they would be destroyed. On July 7, 1944 Baky capitulated and evacuated his forces.
 • Colonel Koszorus' unparalleled action was the only case known in which an Axis power used military force for the purpose of preventing the deportation of the Jews. As a result of his extraordinarily brave efforts, taken at great risk in an extremely volatile situation, the eventual takeover of Budapest by the Nazis was delayed by 3 1/2 months. This hiatus allowed thousands of Jews to seek safety in Budapest, thus sparing them from certain execution. It also permitted the famous Raoul Wallenberg, who arrived in Budapest on July 9, 1994, to coordinate his successful and effective rescue mission
 • In October 1944, after the Germans had taken Budapest, Colonel Koszorus was forced into hiding to avoid certain execution by the Gestapo. While alive, Colonel Koszorus never received recognition of his actions. In 1991, Ferenc Koszorus was posthumously promoted to the rank of general by the Hungarian Government. His memory is honored with a plaque placed in the famous Dohany Street Synagogue in Budapest.
 • Therefore it is with great honor and pride that I rise today in recognition valiant, patriotic efforts of Ferenc Koszorus. Many thousands of families are alive today as a result of the heroic actions of one man who stood up for his beliefs in a very uncertain and dangerous time. His loyalty to his country and love of humanity are an inspiration to all who struggle against oppression and the vile bigotry of racism.
 • Too often the efforts of those who struggle against the Nazi oppression go unrecognized. This year, the 50th anniversary of Hungarian holocaust, the world reflects on the lessons learned. I am proud to honor Colonel Koszorus, a patriot, a humanitarian, and a hero.

[< back to all AHF news]


Join online!

Donate to AHF!

DISCLAIMER: The American Hungarian Federation does not necessarily endorse the content or opinions expressed by its individual members
and member organizations. © American Hungarian Federation®, All Rights Reserved